همکاری جیمی کارتر و همسرش برای کمک به افراد نیازمند به خانه

08 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا و همسرش، روزالین کارتر، از سال ۱۹۸۴ داوطلبانه با یک سازمان غیرانتفاعی برای کمک به افراد نیازمند به خانه، همکاری دارند.