اکران فیلم کارتونی ماشین ها-۳

27 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم کارتونی موسوم به ماشین های شماره ۳ از دیروز در آمریکا به اکران عمومی در آمد. اولین فیلم ماشین ها که یازده سال پیش تولید و اکران شد اسکار بهترین نقاشی متحرک را بدست آورد.