مجموعه بهاره «کارولینا هررا» طراح مشهور مد

22 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارولینا هررا، طراح مشهور معتقد است مد، هنر در حرکت است. از همین رو، مجموعه بهاره اش را در موزه ارائه داد . تصمیمی که به لباسها، جلوه بیشتری بخشید.