گزارش بنیاد کارنگی در مورد برجام

06 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنیاد صلح کارنگی در واشنگتن می گوید، آمریکا بهتر است توافق اتمی موسوم به برجام با ایران را حفظ کند و برای برطرف ساختن نگرانی هایش با متحدان اروپائی خود گفتگو و تبادل نظر کند. گزارش گابریله برباتی