نمایشگاهی با ۲۰ اثر از «میکل‌آنجلو کاراواجو» نقاش قرن شانزدهم ایتالیا

13 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه جدیدی بیست اثر هنرمند ایتالیایی، «میکل‌آنجلو کاراواجو» از قرن شانزدهم را به گونه ای متفاوت به نمایش گذاشته است و دیدگاه تازه ای نسبت به تکنیک این هنرمند را برای بازدیدکننده ها نمایان می کند.