بعد از یکسال بازسازی ساختمان کنگره آمریکا پایان یافت

19 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازسازی ساختمان کنگره آمریکا این هفته و طی کمتراز ۳ سال با مشارکت متخصصان، صنعتگران و هنرمندان سراسر آمریکا از جمله مهاجران و پناهندگان پایان یافت و آماده بازدید عموم شد. گنبد زیبای این بنای عظیم یکی از برجسته ترین نمادهای دموکراسی آمریکا و یکی از جلوه های جذاب گردشگری واشنگتن پایتخت آمریکاست.