بانک جهانی: با لغو تحریم ها، تغییرات مهمی در اقتصاد ایران ایجاد می شود

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک جهانی میگوید برداشتن تحریم ها قیمت نفت را در بازارهای جهانی کاهش خواهد داد، و با مدیریتی صحیح اقتصاد ایران و شرکای تجاریش را تقویت خواهد کرد.