ریشه های بحران کم آبی در ایران و عواقب دامنه دار خشکسالی

05 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سد امیرکبیر در شمال شهر کرج یکی از منابع تامین آب شهر تهران است. ولی این سد و بسیاری از سدهای دیگر امسال هم بسیار کمتر از ظرفیت خود آبگیری شده اند.در چنین شرایطی هشدار مقامات فعلی و سابق بیشتر از پیش شنیده می شود.