نقش محوری اقتصاد در رقابت های حزبی در آمریکا

13 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازار بورس نیویورک قلب اقتصاد جهان است. اگر حرکت این بازار در سمت و سوی مثبت باشد، سیاستمداران در واشنگتن آرام هستند.