تاثیر تحریمها بر پروژه های عمرانی در ایران

08 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارشی از رادیو فردا در ارتباط با پروژه های عمرانی در ایران که تحت تاثیر تحریمها سالها بر زمین مانده است