گسترش بیکاری در ایران

05 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بالا بودن میزان بیکاری تهدیدی است که زنگ خطر آن به صدا درآمده و اظهارات مقامات ایران نشان می دهد که آن را شنیده اند.