رکود تورمی و امید دولت روحانی به افزایش درآمدهای مالیاتی

23 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران برای اداره امور کشور به منابع مالی کافی نیاز دارد. نفت تا همین اواخر کالایی بود که دولت ها در ایران با فروش آن به منابع مالی مورد نیاز دسترسی پیدا می کردند و خود را کم نیاز از منابع مالی دیگر می دانستند.