مشکلات دولت برای حذف یارانه ثروتمندها

29 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرح هدفمندی یارانه ها آذرماه سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. بر اساس این طرح، پرداخت یارانه، همگانی اعلام شد و در این مدت به همه متقاضیان ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است.دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن، مخالف این روند بوده و کوشیده است یارانه ثروتمندها را حذف کند.