اسکله های غیر مجاز و مبارزه ناموفق با قاچاق کالا به ایران

08 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران مدتی پیش از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته است برای مقابله با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز دست به اقدام لازم بزند و از دخالت دستگاه‌های غیرمسئول در واردات به ایران جلوگیری کند.این اولین بار نیست که در ایران از اسکله های غیرمجاز سخن به میان می آید.