سرمایه - پیش بینی رشد اقتصادی ایران

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات ایران برنامه ششم توسعه را هم تدوین کرده اند و قرار است از ابتدای سال آینده اجرا شود. یکی از موارد بحث برانگیز این برنامه، پیش بینی رشد اقتصادی ایران به میزان هشت درصد است.