هزینه های فرهنگی نوروزی

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیشترین هزینه های فرهنگی ایرانیان مربوط به روزهای نوروزی ست. از سینما و تئاتر گرفته تا پارتی و جشن های خانوادگی. برای همین هاست که سبد هزینه های فرهنگی ما در روزهای نوروزی گاهی وقت ها از کل سال هم بیشتر است.