چالش های جدی گردشگران نوروزی

08 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوروز زمانی مناسب برای گردشگری داخلی و کمک به رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران. حالا که یونسکو نوروز را در شمار میراث ماندگار جهانی به ثبت رسانده زمینه رشد مشاغل بومی مرتبط با خدمات نوروزی در مناطق مختلف ایران فراهم شده است.