گسترش میزان بیکاری در ایران

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد قابل توجهی از جمعیت شهری و روستایی ایران بیکار هستند. آمارهای معتبر نشان می دهد در ۱۰ سال گذشته هیچ کاری برای ایجاد اشتغال در ایران صورت نگرفته است.