کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه و بالا رفتن احتمالی قیمت حامل های انرژی

16 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منابع ارزی دولت به خاطر تحریم ها و پایین آمدن قیمت نفت محدود شده است. با این حال ۷۴ میلیون نفر هر ماه یارانه نقدی دریافت می کنند. ظاهرا قرار نیست این وضع تغییر کند. آنطور که در بودجه امسال عنوان شده، دولت باید ثروتمندها را شناسایی و آنان را از دریافت یارانه حذف می کرد.