چشم انداز بازار بورس تهران

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدت زیادی است که بازار بورس تهران عملکرد مثبتی ندارد و اکثر سرمایه گذاران و سهامداران را ناامید و دچار زیان مالی کرده است. با این حال مدیر عامل شرکت بورس تهران می گوید سرمایه گذاران بین المللی خواهان ورود به این بازار هستند.