عملکرد بازار بورس تهران پس از لغو تحریم ها

11 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیدواری ها به اقتصاد ایران از دو ماه پیش و پس از لغو تحریم ها بیشتر شده است. وضعیت بازار بورس تهران به عنوان یک نمونه می تواند نشان دهد این امیدواری ها تا چه اندازه می تواند درست باشد.