زیان ۴۲۰ میلیارد دلاری تحریمها بر اقتصاد ایران

11 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخشی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن روبروست. ریشه این مشکلات هم سوءمدیریت است هم تحریم هایی که تا پیش از توافق موقت هسته ای به دلیل شفاف نبودن برنامه هسته ای ایران بر اقتصاد این کشور اعمال شده است.