مسکن مهر یکی از پروژه های عمرانی ناتمام.

10 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسکن مهر یکی از پروژه های عمرانی ناتمام. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ایران می گوید ۳ هزار پروژه ناتمام از دولت محمود احمدی نژاد برجا مانده است. اتمام این پروژه ها به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.