مذاکرات و تفاهم هسته ای به اقتصاد ایران مجال تنفس می دهد

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی اگرچه تا پیش از دستیابی به تفاهم هسته ای ۱۸ ماه طول کشیده بود، اما این مذاکرات تا همین جا هم آثار خود را بر اقتصاد ایران بر جا گذاشته است. میزان تورم در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تاکنون از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ و نیم درصد در پایان سال ۹۳ درصد رسید.