نفت ارزان و مسایل « متنوع و فراوان» اقتصاد ایران

09 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاهش قیمت نفت در چند هفته گذشته، مقامات ایران را ناخشنود و عصبانی کرده است. حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، این وضعیت را نتیجه توطئه برخی کشورها می داند. بیژن زنگنه، وزیر نفت می گوید حامیان تروریسم و داعش در پی کاهش هر چه بیشتر بهای نفت هستند.