رکود مسکن در ایران

10 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش مسکن یکی از موتورهای اصلی اقتصاد است. اما در ایران چند سالی است که مسکن وارد رکود شده و پیامدهای مختلفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.