انتخابات مجلس شورای اسلامی و اقتصاد ایران

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرح ها و لوایح اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران و همچنین دیدگاه نمایندگان این مجلس در مورد برنامه های اقتصادی دولت تاثیر غیرقابل انکاری بر فضای اقتصادی ایران دارد.در واقع تعیین جهت گیری های بعدی اقتصاد ایران تا حد زیادی در دست نمایندگانی است که به نفع یا به ضرر طرح ها و لوایح اقتصادی رای می دهند.