آمارهای دولتی اقتصاد ایران و زندگی روزمره شهروندان

07 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایران در یک سال و نیم گذشته مسیر متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش گرفته است. آمارهای دولتی در مورد شاخص های کلان اقتصادی این تغییر مسیر را نشان می دهد. یکی از این شاخص ها میزان تورم است که نسبت به آغاز بکار دولت حسن روحانی تقریبا نصف شده و از ۴۰ درصد به ۱۷ درصد رسیده است. گزارش از بابک راد.