چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۴

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خیلی ها در ایران منتظر آغاز سال تازه بودند. از جمله فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار.تعیین تکلیف پرونده هسته ای و احتمال دستیابی به توافق جامع میان ایران و قدرت های بزرگ، می تواند آغاز گشایش اقتصادی در سال ۹۴ باشد.مشکلات اقتصاد ایران چند سالی است که به دلیل تحریم ها بیشتر و حادتر شده است.