تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران

18 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دستیابی ایران به تفاهم هسته ای، شادی مردم در گوشه و کنار این کشور را به همراه داشت. شادی از اینکه اگر قول و قرارها خوب پیش برود، تحریم ها مرحله به مرحله لغو خواهد شد. مردم، لغو تحریم ها را مقدمه بهبود اقتصاد کشور می دانند.