مشکلات دولت ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی

19 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران می گوید پایان تحریم های بین المللی نزدیک است. پایان تحریم ها البته مستلزم دستیابی به توافق هسته ای است که ضرب الاجل آن دهم تیرماه امسال است.