تاثیرات کلی توافق جامع هسته ای بر اقتصاد ایران

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایران در دو سال گذشته و همزمان با آغاز مذاکرات با گروه ۱+۵، امید به لغو تحریم ها بسته است. اگر تحریم ها با دستیابی به توافق جامع هسته ای لغو شوند، دسترسی اقتصاد ایران به اصلی ترین منبع درآمد خود، یعنی فروش نفت، کامل می شود.