عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۴

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایران در سال ۹۴ راه دشواری را پشت سر گذاشت. راهی که علایم آن نشان دهنده موفقیت ها و البته ناکامی هاست. موفقیت هایی مانند ادامه کاهش میزان تورم و کنار رفتن تحریم های مالی و تجاری و ناکامی هایی مثل تداوم رکود و میزان بالای بیکاری.