کاهش تولید خودرو، تک نرخی شدن ارز و کاهش میزان تورم

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با آنکه دولت ایران در سال ۹۴ برای رونق صنعت خودروسازی برنامه هایی را در نظر گرفت، اما سال گذشته میزان تولید خودرو حتی نسبت به سال ۹۳ کاهش یافت و انتظارات وزارت صنعت را برآورده نکرد.