رکود در بخش مسکن ، اقتصاد مقاومتی و بیکاری دو رقمی

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش مسکن و صنایع و خدمات مرتبط با آن نقشی مهم در پویایی و رشد اقتصادی کشورها به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال دارد. بخش مسکن در ایران چند سالی است که در رکود به سر می برد و بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته هم تغییری در این وضعیت ایجاد نشد.