ادامه رکود در ایران، ابهام در پرداخت یارانه ها و کارت اعتباری پارسیان

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت اگر چه از ابتدای روی کارآمدن با دو مساله تورم و رکود در اقتصاد ایران مواجه بوده، اما در این مدت توانسته از میزان تورم به میزان قابل ملاحظه ای کم کند.