کارتهای اعتباری خرید

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدور کارتهای خرید اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان یکی از این سیاست های دولت ایران برای مقابله با رکود حاکم بر بخش تولید است.