فرار سرمایه از ایران و عدم بازگشت سرمایه های ایرانی به کشور

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرمایه ایرانی ها سال هاست که روانه دیگر کشورها می شود. دبی یکی از مناطق مورد علاقه ایرانی ها برای سرمایه گذاری است.