بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت حسن روحانی برای مقابله با رکود اقتصادی، بسته ای با عنوان خروج از رکود به اقتصاد ایران معرفی کرده که حاوی تغییر در برخی از سیاست های اقتصادی است.