صنعت هوایی ایران و لغو تحریم ها

24 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناوگان هوایی ایران در چند دهه گذشته فرسوده شده و زمینه ساز ناامن شدن پروازها و تاخیرهای طولانی شده است. خیلی ها امیدوارند با لغو تحریم ها چنین مشکلاتی کمتر شود.