افزایش جمعیت در ایران

29 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش جمعیت در ایران خواسته ای است که آیت الله خامنه ای در چند ماه گذشته بارها بر اجرای آن تاکید و سیاستهای مربوط به آن را ابلاغ کرده است.