بررسی بازار بورس تهران در برنامه سرمایه

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازار بورس تهران در دو سال گذشته عملکرد مثبتی نداشته و سهامداران را متضرر کرده است. همزمان، مدیر عامل بورس تهران می گوید سرمایه گذاران بین المللی خواهان ورود به این بازار هستند.