گزارش از کن| فیلم های فرهادی و پناهی در رتبه سوم و پنجم از نگاه منتقدان تا روز هشتم

26 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجله اسکرین هر روز نظر منتقدان را منتشر می کند و تا روز هشتم فیلم های اصغر فرهادی و جعفر پناهی در رده های سوم و پنجم قرار دارند.