داروهای ضداضطراب، رشد تومورهای سرطانی را کند می کند

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نتیجه یک تحقیق در ملبورن استرالیا روشن کرده است که؛ چگونه استرس و فشار روانی، موجب گسترش سلول های سرطانی در بدن می شود. پژوهشگران اضافه می کنند که استفاده از برخی از داروهای رایج ضد اضطراب می تواند موجب کاهش رشد تومورهای سرطانی شود. گزارش شیده رضایی