تحلیل آماری سلول‌های سرطانی با یک بازی کامپیوتری

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران سرطان و متخصصان فن آوری در دانشگاه آکسفورد، با تولید یک بازی کامپیوتری به نام "ورق را برگردانیم"، از کمک مردم در تحقیقات سرطان یاری گرفته اند. این ویدیو گیم قابل نصب روی کامپیوترها و تلفن های همراه است و اشیا متحرک روی صفحه بازی، در واقع نشانگر سلول های سرطانی است. گزارش شیده رضایی