راههای پیشگیری و درمان سرطان

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوایل ماه سپتامبر، پرفسور مل گریوز، یکی از متخصصان برجسته سرطان شناسی بریتانیا، رویکرد فعلی در پیشگیری و درمان سرطان را به چالش کشید.