ابداع شیوه جدیدی در دانشگاه اورگان برای دیدن و نابود کردن سلول های سرطانی

14 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان در دانشگاه اورگان آمریکا با کمک ذرات بسیار ریز در داخل بدن انسان، به روشی برای مشاهده و مقابله با سلول های سرطانی دست یافتند.