آتش سوزی شدید در کانادا، ۱۰۰ هزار نفر را وادار به مهاجرت کرد

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در کانادا از تمامی ۱۰۰ هزار نفر جمعيت شهر فورت مک مورِی در استان مرکزی آلبرتا خواسته شده است به خاطر آتش سوزی شديد از شهر خارج شوند. اين آتش سوزی که تا کنون تا اندازه ای قابل کنترل بوده اکنون به خاطر وزش باد شديد و افزايش درجۀ حرارت هوا به سرعت در حال پيشروی ست.