کانادا می‌گوید آمریکا با روی باز، آماده کمک به دیگر کشورها برای خرید واکسن کرونا است

16 اسفند 1399