ساخت اندام های مصنوعی با شکل جدید و هنری

04 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طراحی و ساخت پوشش برای اندام مصنوعی یکی از رشته هایی است که همزمان با پیشرفت های پزشکی در اندام سازی رشد کرده است. از سه سال پیش، پوشش پای مصنوعی توسط کارگاهی در کانادا طراحی و تولید شده و مدیران آن کارگاه می گویند که تولیدات شان، به بهبود روحی معلولان جسمی نیز کمک می کند.